Selecteer een pagina

Vanalletijd.

Soms moeten dingen… anders. Omdat ze vastzitten. Niet van de grond komen. En alles wat normaal juist heel goed werkt, werkt nu helemaal níet. Als je beweging en enthousiasme op bepaalde issues wilt zien, bijvoorbeeld. Als je je strategie in de organisatie tot leven wilt wekken. Of je merk intern wilt laden.  

Wij, Vanalletijd, gebruiken de wijsheid, inzichten en energie uit de informele onderstroom van organisaties om beweging op gang te brengen. Het middel dat we daarbij inzetten, noemen we ‘het andere gesprek’. Het andere gesprek biedt ruimte aan de gedrevenheid van collega’s die er in gezamenlijkheid iets moois van willen maken. Het stelt hen in staat om te bespreken wat hen aan het hart gaat om daar vervolgens samen mee aan de slag te gaan.

Het andere gesprek is eigenlijk een heel gewoon gesprek. We zijn alleen een beetje vergeten hoe we dat moeten voeren, in organisaties. In het andere gesprek tellen rangen en standen niet. Het maakt niet uit hoe oud je bent, wat je opleiding was of op welke afdeling je zit. De maat van het andere gesprek is de menselijke maat. Het wordt niet gegijzeld door deadlines, targets, kpi’s en dergelijke. En er wordt niets of niemand ‘afgerekend’. Al die dingen zetten mensen op afstand van elkaar, terwijl het andere gesprek juist verbindt.

En dat is waar het ons om gaat. We willen collega’s uit alle hoeken van de organisatie bij én tot elkaar laten komen in informele clubs, waarin het andere gesprek de ruimte krijgt. In deze clubs onderzoeken collega’s hoe ze samen hun organisatie van binnenuit kunnen verbeteren. Niet omdat het moet van ‘de baas’, maar gewoon: omdat ze hart hebben voor de zaak en verder kijken dan hun eigen target, baan of afdeling.

Zo maakt het andere gesprek van de informele clubs onvermoede krachten los. En dan blijken organisaties, hoe ‘taai’ ze soms ook lijken te zijn, over een groter, rijker en krachtiger potentieel te beschikken dan vaak voor mogelijk wordt gehouden.

Wie zijn wij?

We zijn een kleine club van zelfstandige persoonlijkheden die elkaar hebben gevonden in de overtuiging dat organisaties alleen veranderen wanneer collega’s op een andere manier met elkaar in gesprek gaan. De afgelopen decennia hebben we in honderden grote en kleine organisaties ervaren dat collega’s elkaar maar moeilijk weten te vinden én verstaan, omdat ze vastzitten in ingesleten omgangsvormen, vooroordelen en denkpatronen. Andere gesprekken zorgen er dan voor dat collega’s weer naar elkaar toegroeien en samen nieuwe perspectieven openen.

Mark Fekkes

Mark Fekkes

Linkedin

Steven Kik

Steven Kik

Linkedin

Linda Osnabrug

Linda Osnabrug

Linkedin

Cara Koesoemo Joedo

Cara Koesoemo Joedo

Linkedin

Dennis van Egmond

Dennis van Egmond

Linkedin

Gertrin van Lune

Gertrin van Lune

Linkedin